Här kan du öppna och ladda ner dokument

Lpfö 18: https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65d5aa/1553968116077/pdf4001.pdf

Barnkonventionen Sverige

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten

1177

https://www.1177.se/Gavleborg/